ข้อตกลงการใช้บริการ
  1. ไม่ควรเสนอขายสินค้าหรือบริการ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะทำการซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการนั้นจริง เพราะหากคุณผิดสัญญา นอกจากคุณจะมีความผิดตามกฎหมายแล้ว คุณยังอาจได้รับคำตำหนิหรือทำให้ผู้ใช้บริการคุณอื่นๆ หลีกเลี่ยงที่จะติดต่อ ซื้อ/ขาย สินค้าหรือบริการกับคุณในอนาคต
  2. ห้ามประกาศข้อมูลซ้ำๆ กัน หรือเนื้อหาที่มีลักษณะเดียวกัน ควรใช้วิธีเลื่อนประกาศแทน
  3. สินค้าชนิดเดียวกันต้องลงประกาศเป็น 1 ประกาศ ห้ามแยกประกาศเป็นชิ้นๆ
  4. ควรต่ออายุประกาศสมำเสมออย่าให้หมดอายุ (ต่ออายุได้สูงสุดครั้งละ 3 เดือน) สามารถจัดการได้เองผ่านระบบสมาชิก
  5. ห้ามประกาศขายของผิดกฎหมาย, และศีลธรรม, อาวุธปืน รวมทั้งของละเมิดลิขสิทธิ์ทุกชนิด
  6. ห้ามประกาศขายสินค้าลามกอนาจาร รวมทั้งประกาศที่แสดงรูปภาพที่แสดงออกถึงความลามกอนาจาร
  7. ห้ามประกาศผิดหมวดหมู่ หรือ ลงผิดกลุ่ม
  8. ห้ามประกาศโดยที่ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหยาบคายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

หากทาง Kreepost.com ตรวจสอบและพบว่ามีการลงประกาศที่ละเมิดกฎกติกาดังกล่าวข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือลบข้อมูลการลงประกาศของคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า